Testetiske regler

Testene udføres i henhold til de testetiske regler, der er formuleret på grundlag af International Test Commissions retningslinier, f.eks. “Professionel Personvurdering – i offentlige og private virksomheder” 3. rev. udgave København 2003 og Dansk Psykolog Forenings “Retningslinier for brug af test i erhvervslivet”, København 1998. Se evt. www.personvurdering.dk