Ekstern HR Konsulent

Har du brug for en fast HR konsulent, der kommer f.eks. én dag om ugen eller måneden i din virksomhed og håndterer dine faste administrative HR opgaver, står for dine rekrutteringer, skriver kontrakten, rapporterer til offentlige myndigheder eller hovedkontoret, konsoliderer input til lønningskontoret og i det hele taget står for dine HR opgaver, så kan Testbureauet være din faste HR partner.

Løsninger

 • Assistance ved rekrutteringer & personlighedstest
 • Kontraktudarbejdelse & introduktionsprogrammer
 • Afvikling & fratrædelsesinterview
 • Udvikling/tilpasning af politikker & jobbeskrivelser
 • Udvikling/ajourføring af Personalehåndbog
 • Udvikling & implementering af MUS program
 • Afdækning af uddannelsesbehov
 • Tilrettelæggelse af uddannelsesprogrammer
 • Coaching af/sparring med linjeledere og medarbejdere
 • Medarbejdertilfredsanalyse og action plan
 • Udarbejdelse af spørgeskema til Arbejdsmiljø (APV) undersøgelse
 • Assistance ved compliance opgaver (SOX kontroller)
 • Tovholder på input til lønningskontor
 • Rapportering & statistikker f.eks. til myndigheder
 • Sparring omkring Nordisk HR jura

Vil du vide mere?

Merete Christensen
Merete ChristensenHR Konsulent og Indehaver

Jeg har flere års erfaring inden for HR i Norden fra dynamiske og internationale virksomheder og arbejder på nordisk plan med f.eks. HR Management, HR udvikling, HR jura, HR administrative opgaver og fungerer som coach og sparringspartner for linjeledelsen.

Jeg rekrutterer såvel i Danmark som i Norden og jeg anvender tests, der også findes på de andre skandinaviske sprog. Jeg kan stå for hele processen fra A-Z, men du kan også vælge udelukkende at bruge Testbureauet i forbindelse med 2. samtalen og selve test tilbagemeldingen. Fordelen for dig er, at du deltager og kan høre, hvad kandidaten svarer og evt. selv også stille uddybende spørgsmål.