Tests til brug ved rekruttering og udvikling

En virksomheds succes handler om at have dygtige medarbejdere med de rigtige kvalifikationer og personlige ressourcer. Det kan derfor blive dyrt at ansætte den forkerte kandidat. Vi ansætter på kandidatens faglige kvalifikationer, men vi afskediger desværre ofte på de personlige. Testbureauet kan gennem struktureret interview assistere dig med at få afdækket dine kandidaters personlige kompetencer, så du får det rigtige match. Personlighedstesten kan også bruges som dialogværktøj til brug for videreudvikling af dine medarbejdere.

Forskellige tests

Bruges til rekruttering og udvikling
Bruges primært til medarbejderudvikling
Bruges til rekruttering og udvikling

Processen

Vil du vide mere?

Merete Christensen
Merete ChristensenHR Konsulent og Indehaver

Jeg har flere års erfaring inden for HR i Norden fra dynamiske og internationale virksomheder og arbejder på nordisk plan med f.eks. HR Management, HR udvikling, HR jura, HR administrative opgaver og fungerer som coach og sparringspartner for linjeledelsen.

Jeg rekrutterer såvel i Danmark som i Norden og jeg anvender tests, der også findes på de andre skandinaviske sprog. Jeg kan stå for hele processen fra A-Z, men du kan også vælge udelukkende at bruge Testbureauet i forbindelse med 2. samtalen og selve test tilbagemeldingen. Fordelen for dig er, at du deltager og kan høre, hvad kandidaten svarer og evt. selv også stille uddybende spørgsmål.